A-Kull

FÖDD: 12 augusti 1998
E: HS 9539 IDEX        U: HASSEMAN'S JIBA
__________________________________________________________________________________________  
NAMN HD AD TJÄNSTGÖR SOM...
ARK ua ua HEMVÄRNSHUND - AVELSHUND Bruksmarkens Ark
ADEX ua ua POLISHUND
AJAX ua ua POLISHUND
AMORELLO ua ua POLISHUND Bruksmarkens Amorello
APPIA ua 1
ABRA ua ua HEMVÄRNSHUND
ARISSA ua ua HEMVÄRNSHUND - AVELSHUND
ASKA ua ua POLISHUND Bruksmarkens Aska
ARIBA ua 1 HEMVÄRNSHUND


Nästa kull