Här vill jag öven passa på och tacka alla duktiga hundförare som köpt valp från mig och  tränat upp sin hund och sig själva till att
                                                         bli ett bra ekipage för hemvärnet


               
                                               Bruksmarkens  Ark       -       Tine Gerdelius
                                               Bruksmarkens  Ariba     -       Ylva Freiman Löfving
                                               Bruksmarkens  Arissa    -       Anders  Sjöberg
                                               Bruksmarkens  Abra      -       Mannicka  Rygaard
                                               Bruksmarkens  Brizy      -       Héléne  Park
                                               Bruksmarkens  Bombi    -       Antero  Kankkonen
                                               Bruksmarkens  Eska       -      Helene  Karlsson
                                               Bruksmarkens  Ketty      -      Jane Tuominen
                                               Bruksmarkens  Mazurka -      Lotta  Söderblom
                                               Bruksmarkens  Quroc     -      Lennart  Hållbus
                                               Bruksmarkens  Qulo       -      Ulf  Domeij
                                               Bruksmarkens  Qiller      -      Helene  Karlsson
                                               Bruksmarkens  Quezira   -      Birgitta Berg