K-Kull

FÖDD:
E: RASKABO KASTRO        U: BRUKSMARKENS DEMI
__________________________________________________________________________________________
NAMN HD AD TJÄNSTGÖR SOM...
KASTRO J:R
KOJAK A ua
KAI A ua TÄVLINGSHUND - AVELSHUND Bruksmarkens Kai
KETTY A ua HEMVÄRNSHUND Bruksmarkens Ketty
KATJA A ua


Föregående kull
Nästa kull