L-Kull

FÖDD:
E: RASKABO KASTRO        U: BRUKSMARKENS ARISSA
______________________________________________________________________________________________________
NAMN HD AD TJÄNSTGÖR SOM...
LAJKA C ua NARKOTIKAHUND
LARISSA B ua AVELSHUND Bruksmarkens Larissa


Föregående kull
Nästa kull