Att få bli en polishund är det optimala. Då vet man att alla de egenskaper man avlar för, kommer till användning. Men det ställer
även höga krav på polishundföraren att ha en bra kunskap och kontroll på sin hund.
Här är alla polishundar som kommer från min kennel och som är sålda som  unghundar eller vuxna. Endast en är såld som valp.                                           BRUKSMARKENS AMORELLO                         BRUKSMARKENS JAX
                                           BRUKSMARKENS ASKA                                    BRUKSMARKENS MONARK
                                           BRUKSMARKENS AJAX                                     BRUKSMARKENS MIRAGE
                                           BRUKSMARKENS ADEX                                    BRUKSMARKENS NASSEL
                                           BRUKSMARKENS DACKE                                 BRUKSMARKENS NALLE
                                           BRUKSMARKENS HERO                                    BRUKSMARKENS PAX
                                           BRUKSMARKENS HASSEL                                BRUKSMARKENS  SHARIFF